SMÖRJSYSTEM

Assalube, LubeRight är ett datoriserat handsmörjsystem, som jämfört med traditionell handsmörjning erbjuder följande fördelar:

  • Fettmätaren kommunicerar med smörjpunkten tack vare en transponder (en bricka med inbakat chips)
    som gör varje smörjpunkt unik.
  • Ger exakt doseringsmängd till varje smörjpunkt. Doseringsmängden kan programmeras in enligt lagertillverkarens rekommendationer. En integrerad enhet mäter varje fettmängd som matas in i smörpunkten.
  • Bekräftar varje smörjning av varje enskild smörjpunkt.
  • Ger möjlighet till historisk uppföljning av smörjning till separata smörjpunkter.

Vi installerar smörjsystem.